Optimeerimise elemendid

LEHESISENE OPTIMEERIMINE

Leht peab olema korrektselt üles ehitatud, et otsingumootorid saaksid kergesti aru lehe sisust ning leheküljelt info leidmine oleks tehtud külastaja jaoks loogiliseks ning mugavaks.

Alljärgnevalt toome välja aspektid, millele tähelepanu pöörata veebilehte ehitades.

TEHNILISED ELEMENDID

Pealkirjad

Pealkirjad on tähtsad lugejatele sisu olemuse selgitamiseks, kuid nende korrektse kasutamise puhul on võimalik otsingumootoritele selgeks teha, mis on kõige olulisemad märksõnad lehe või artikli puhul.

Pealkirjade tähised on h1 kuni h6 ning kõige tähtsama pealkirja puhul kasutatakse h1 tähist.

Pildid

Piltide optimeerimine on kasulik kasutajamugavuse tõstmiseks ning lisaks võimaldab otsingumootori robotitel aru saada pildi sisust.

Piltide optimeerimine hõlmab endas ka piltide suuruse ja kvaliteedi optimeerimist vastavalt kasutatavale seadmele. Kui kasutatakse lauaarvutit, mille ekraan on tunduvalt suurem võrreldes nutitelefoniga, siis kuvatakse kõrgema kvaliteediga pilt. Nutiseadme puhul aga väiksem pilt, mis võtab vähem andmemahtu ja laeb kiiremini, kuid visuaalselt on täpselt samasugune.

Pildi pealkiri märgistatakse alt sildiga ning selle kasutamisel paigutatakse pildid ka Google pildiotsingusse, mille kaudu on võimalik saada leheküljele lisa külastajaid.

Viitamine

Lehesisene viitamine annab lugejale võimaluse saada täiendavat infot teda huvitava teema kohta ning on üks viis, kuidas otsingumootoritele teada anda, milline leht on kindla märksõna puhul kõige olulisem.

Kiirus

Lehekülje kiirus on oluline faktor kasutajamugavuse poolest, kuid Google võtab seda arvesse ka lehele otsingu tulemustest positsiooni määramisel.

Maailma kõige suurem e-kaubamaja Amazon on avaldanud, et 100ms pikem laadimisaeg tähendab neile 1% kaotatud müügitulu – 1 sekund aeglasemini laadiv veebileht tähendab neile aastas 1,6 miljardi dollari kaotamist.

Seega on veebilehe kasutaja üsnagi kannatamatud ning kiirelt laadivad lehed on olulised. Tegemaks kindlaks, kas sinu veebileht on hästi üles ehitatud – kontrolli seda siin.

SISU

Külastajatele huvitava ning infoküllase sisu pakkumine on aina suureneva tähtsusega lehekülje optimeerimise osas. Teenuste või toodete kohta eeldatakse põhjalikke seletusi, et esmakordselt lehte külastav inimene saaks täieliku info selle kohta. Väärtusliku info edastamiseks on mitmeid võimalusi ning erinevate võimaluste kasutamine annab plusspunkte ka otsingumootorite silmis.

Artiklid

Kõige paremini oskab oma teenuseid ning tooteid tutvustada ettevõte ise ning siinkohal eeldab Google, et need ei oleks lühikirjeldused, vaid pakuks tutvujale laialdast infot. Trend on siinkohal, et võimalikult põhjalikud kirjeldused saavad ka parimad positsioonid otsingutes.

Näpunäitena toome ära ka soovituslikud artikli pikkused:

  • 300+ sõna – sobib vähese konkurentsiga märksõnade jaoks
  • 500+ sõna – hetkel vaikimise normiks peetav artikli pikkus keskmise konkurentsiga märksõnade puhul
  • 800+ sõna – trend (mis on kasvava iseloomuga) millise pikkusega peaks olema artikli pikkused kõrge konkurentsiga märksõnade puhul

Videod

Videod pakuvad alternatiivi inimestele, kellele ei meeldi lugeda pikki artikleid, et saada põhjalik info. Videote puhul tuleb eraldi välja tuua ka fakt, et neid jagatakse sotsiaalmeedias suurema tõenäosusega mis toob kaasa brändi tuntuse kasvu ning jõuate uute inimesteni.

Infograafikud

Infograafikud pakuvad kiiresti arusaadavat üldistust ning on hea abivahend veebilehe usaldusväärsuse tõstmiseks, kuna neid jagatakse suurema tõenäosusega sotsiaalmeedias. Lisaks on kvaliteetsed infograafikud tihti heaks võimaluseks saada viiteid teistelt lehekülgedelt (mida on muidu raske saavutada).

Moodulid

Moodulid ehk inglise keelse sõnaga widgets on hea viis pakkumaks oma klientidele mugavamat ning kiiremat teenindust – näiteks hinnakalkulaatorite näol.

Samuti on lihtsate, kuid tihti vaja minevate probleemide lahendamise korral suur tõenäosus saada viiteid teistelt lehekülgedelt, kes soovitavad seda kasutada.

KASUTAJAKOGEMUS

Kasutajakogemuse alla on ühendatud suur hulk erinevaid teemasid, mis varieeruvad tehnilistest aspektidest, lehekülje disainist kuni seatud eesmärkide täitmiseni.

Kasutajakogemuse hindamiseks kasutatakse analüütika tööriistu, et aru saada kas leht täidab seatud eesmärke ning külastajad käituvad soovitud viisil.

Mobiilisõbralikus

Mobiilisõbralikuse all mõeldakse tegelikult laiemalt seda, et veebileht on mugav kasutamiseks kõikide seadmetega – nutitelefon, tahvelarvuti, lauaarvuti.

Selleks, et saavutada veebileht, mis on mugav kasutada kõikide seadmete puhul on märksõnaks dünaamiline veebidisain.  Lisaks annab see võimaluse pakkuda kõige asjakohasemat infot erinevate seadmete puhul.

Meil on ka varasem uudis Google mobiilisõbralikuse uuendusest, mis pakub täpsemat infot.

Kodulehe eesmärk

Kasutajakogemuse alla liigitub ka veebilehe ärieesmärkide täitmine.

Kui veebilehel on palju külastajaid, kuid ta ei täida seatud eesmärke, on kahju kahepoole – külastaja ei saa soovitud tulemust ning Teie kaotate raha.

Näiteks kui Teie ettevõte pakub konsultatsiooni teenust, kuid „Kontaktid“ lehte külastab ainult väike osa külastajatest, siis jääte ilma suurest hulgast klientidest. Probleemiks on enamasti kontakilehekülje raskesti leidmine.

Analüütika

Kasutajakogemuse mõõtmiseks on vajalik paigaldada analüütika tööriistad. Nende abil on võimalik jälgida külastajate tegevust lehel ning vastavalt saadud infole lehekülge parandada.

Veebilehekülje puhul tuleb arvestada seda, et leht ei ole kunagi lõplikult valmis. Koduleht võib tunduda Teie jaoks igati loogiline ning arusaadav, kuid seda tuleb kontrollida. Ainult andmetele tuginedes saab väita, et lehekülg täidab oma eesmärke maksimaalselt.