Juhul kui Teil on väikeettevõte, mis koosneb ühest inimesest või väikesest meeskonnast võib tunduda veebianalüütika kasutamine äri elavdamiseks liiga ajamahukas ning pigem segav faktor kui ratsionaalne ajakasutus.

Kuid kui sa oled investeerinud aega ja raha oma veebilehe arendamiseks ning turundamiseks, siis sa peaksid jälgima selle tulemusi, et maksimeerida selle tegevuse kasumlikust.

Kindlasti tuleb veebi analüütikat rakendada targalt, kuna andmete diagrammide ja graafikute valmistamine on ajamahukas, kuid väärtuslike andmete kiire ülevaade on seda väärt. Algselt tuleb paika panna kriitilised andmed, mis on Teie ettevõtte jaoks väärtuslikud ning sellest infost lähtuvalt asuda graafikuid ning diagramme koostama. Nende alusel saab koostada nädalaseid raporteid, vaatamaks kuidas Teie veebileht toimib ning kas on vaja teha muudatusi.

Võib tekkida küsimus, et miks see on on oluline ning kuidas see on minu aja väärtuslik kasutamine võrreldes mõne alternatiivse turundustegevusega?

Nende küsimustele on vastus kasumlikus.

Olenemata sellest, kas sa oled kulutanud oma veebilehele 50 või 5000 eurot, soovid sa teada, mida sa selle eest said.

Selleks võib olla külastajate arv veebilehel, kuid selleks tähtsamaks võib osutuda täpsem info selle kohta kuidas inimesed leiavad sinu veebilehe ning mida nad seal teevad.

Kui nad kasutavad veebilehe kontaktivormi, loevad sügavuti artikleid sinu toote või teenuse kohta, siis suure tõenäosusega on sinu veebileht oma ülesande täitnud.

Kui nad seda ei tee, saab vaadata millised on lehed, mille kaudu nad kõige enam lahkuvad sinu lehelt, millistel lehtedel viibivad nad kõige lühemat aega jne. Vastavalt sellele saab teha lehel muudatusi, et lehel olev info oleks asjakohane ning kaasaks külastajaid.

Veebilehe omamine on oluline, kuid veelgi olulisem on see, et veebilehe külastajatest saaks sinu ettevõtte kliendid.

Külastajate info

Google analytics on teinud küllaltki lihtsaks arusaamaks millist tüüpi külastajad Sinu lehele tulevad – kas nad tulevad uurima või ostma. Demograafiline info annab teada veebilehe külastajate vanuse, soo, asukoha ning teised huvid.

Sellest infost lähtuvalt saab oma veebilehte parandada, oma potensiaalseid kliente silmas pidades ning kujundada oma veebileht neid silmas pidades. Sa võid oma lehe kujundust muuta või anda neile rohkem infot neile arusaadavamas „keeles“.

Vaadates oma püstitatud eesmärke – milleks võib olla kontaktivormi täitmine, ostud, vaatamised või midagi muud, saad sa vaadata mis toimib hästi ning kus on võimalik parandada tulemusi.

Teenuste ja toodete analüüs

Sügavam analüüs sellest, milliseid tooteid ja teenuseid inimesed sinu lehel vaatavad võib anda teistsugust infot kui lihtsalt müügiaruandeid vaadates. Sealt on võimalik vaadata ainult seda, milliseid tooteid ostetakse, kuid see ei anna infot külastajate käitumisest.

Kui sa kindlat pakud teenust ning 100 inimest kuus külastab sinu lehte selle konkreetse teenuse kohta, kuid sa saad ainult mõned potensiaalsed kliendid, siis tuleks üle vaadata kas probleem võib olla hinnas või tuleks muuta müügiargumente.

Vaadates konkreetse lehe külastajate käitumist, saame me reaalse arusaama oma müügi edukusest. Kas me saame soovitud hulga kliente, kas me suuname inimesed kontaktivormile või ostulehele, et alustada müügiprotsessi. See on kriitiline info mida peab vaatama ja arutama.

Analüütika kasutamine veebilehel annab teada reaalse külastaja käitumise sinu veebilehel ning lihtsalt parimate praktikate järgimine ei pruugi anda soovitud tulemust. See info on personaalne ning annab täpset infot sinu olukorrast, et sa saaksid teha otsuseid lähtudes andmetest, mitte ei peaks usaldama „kõhutunnet“.

Kui Sinagi soovid teha oma otsuseid külastajate andmetest lähtudes võta meiega ühendust kasutades tasuta konsultatsiooni kontaktivormi.